Štědrý den

Praha - Arcibiskupský seminář, 18.prosince 2003

Setkání bohoslovců před odjezdem na vánoční prázdniny

Poslední večer před odjezdem na vánoční prázdniny se v semináři oslavuje Kristovo narození. V rámci "Štědrého dne" je k obědu klasický štědrovečerní kapr.

V podvečer po modlitbě večerních chval následoval program v refektáři. Po uvítání generálním prefektem a blahopřáním těm, kteří budou slavit narozeniny během svátků, popřál všem pan rektor radostné prožití nastávajících svátků a vyzval k "lámání oplatků" jako vyjádření vzájemné laskavosti, lásky i odpuštění. Po požehnání oplatků a jejich rozdání následovalo vzájemné přání i "lámání" navzájem, jeden nabízel druhému. Potom následovala hra od Járy Zimmermana: "Tma jako v pytli". K rozdávání dárků byli vyzvání dva bohoslovci: nejstarší a nejmladší. Následně spirituál Zdenek požehnal pokrm a začala recepce. Postupně reprodukované koledy vystřídala živá muzika, která sbližuje od Prešova až po Prahu.