Adventní bohoslužba

Praha 6 - Dejvice, 10.prosince 2003

Adventní bohoslužba pro děti v kostele sv.Vojtěcha

V rámci adventní doby se konala v kostele sv.Vojtěcha v Dejvicích dětská bohoslužba. Tématem byla Hvězda, která ukazuje cestu k Pánu - do Betléma. Děti nejdříve vyslechly úryvek z knihy poroka Izaiáše o Hospodinu, který osvěcuje temnoty. Následně "radily" při zapisování skutků "světla" na paprsky hvězdy, které byly slepovány do tvaru hvězdy. Potom samy děti na paprsky,které později nalepily z druhé strany, psaly své postřehy - paprsky světla,které pomáhají jim i druhým na cestě. Tyto "paprsky" byly zahrnuty do přímluv, při kterých jako odpověď byl zpíván verš: Ta hvězda neděje pro mne i Tebe je...

Na závěr bohoslužby zazněla píseň Na cestu s námi vyjdi Pane...