Betlém

Praha 6 - kostel sv.Vojtěcha, 19.prosince 2003

Předvánoční hodina náboženství u sv.Vojtěcha

Poslední hodina náboženství před vánocemi byla ve znamení Betléma. Děti se rozdělily do tří skupin, aby dle svého pohledu ztvárnily určitou scénu týkající se narození Ježíše. První skupina zahrála příchod třech králů, ve druhé bylo pozvání pastýřů do Betléma. Třetí skupina ztvárnila podobnou scénu s pastýři.

Potom děti vystřihly a vybarvily postavičky do Betléma, v jehož pozadí byl obrázek kostela sv.Vojtěcha.