Mikuláš 1

Praha 6 - Dejvice, 5.prosince 2003

Mikulášská besídka u sv.Vojtěcha

Již tradičně se sešly o svátku sv.Mikuláše všechny čtyři skupiny docházející na náboženství do kostela sv.Vojtěcha v Dejvicích opět společně v hlavní lodi kostela, aby přivítaly vzácného hosta. Program připravili ministranti a indiánky.

Po úvodní písni, kterou zazpívaly indiánky, přivítala všechny přítomné Mája – jedna z vedoucích indiánek. Následoval židovský tanec v podání děvčat – indiánek. Potom byl nácvik písně pro Mikuláše: “ Na cestu s námi, vyjdi Pane…“. Před vlastním příchodem vzácného hosta byla zahrána netradiční pohádka od Honzy Tona, který ztvárnil hlavní postavu Zlého Břicháče – Mecháče, který škodil všem kolem sebe. Bytostem v lese nepomohl ani princ Bajaja s koněm Šemíkem, který byl po jejich poradě přivolán. Nakonec je zachránil Kouzelný kámen.

Potom za zvuku fanfáry přišel již tolik očekávaný Mikuláš. Pozdravil přítomné děti, vyslechl si píseň a začal obdarovávat jednotlivé děti, kterých se sešlo kolem osmdesáti. Každé dítě oslovil jménem, pochválil za konkrétní chování, ale také povzbudil v tom, co se jim zatím nedařilo.

Při svém odchodu Mikuláš slíbil opět návštěvu na příští rok.