Nuncius

Praha - knihovna strahovského kláštera, 16.prosince 2003

Recepce u příležitosti odchodu nuncia arcibiskupa Erwina J. Endera

V úvodu recepce, na kterou byli pozváni členové diplomatického sboru a další hosté, poděkovala velvyslankyně z Filipín za všechny členy diplomatického sboru panu nunciovi a jak je zvykem - který vždy koná nuncius jako "předsedající" sboru diplomatů - předala mu stříbrný tác se jmény členů sboru. Dále vystoupil pan kardinál Miloslav Vlk, který připomněl úsilí, s kterých odcházející nuncius v ČR působil. Nakonec sám pan nuncius zhodnotil období, které zde prožil.

(Zpráva ČBK) Arcibiskup Erwin Josef Ender (66) byl dne 25.11. jmenován ve Vatikánu novým apoštolským nunciem v Německu. Arcibiskup Ender pochází z obce Steingrund (wroclavská arcidiecéze na území dnešního Polska), kde se narodil 7.9.1937. V poválečném období vyrůstal Erwin J. Ender v Německu. Teologická studia absolvoval na univerzitách v Münsteru a na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde získal doktorát teologie. Na kněze byl vysvěcen rovněž v Římě 10.10.1965.

Roku 1970 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce, kde dvacet let pracoval na Státním sekretariátu. 15.3.1990 byl jmenován apoštolským delegátem oblasti Rudého moře a 5.4. téhož roku apoštolským nunciem v Súdánu. Od 25.5.1993 se stává rovněž apoštolským delegátem v Somálsku. 9.7.1997 byl jmenován apoštolským nunciem v Litvě, Estonsku a Lotyšsku. Od 19.5.2001 byl arcibiskup Ender apoštolským nunciem v ČR.

Po arcibiskupu Giovanni Coppovi byl Erwin J. Ender druhým velvyslancem Vatikánu v historii České republiky. Jméno ani datum jmenování Enderova nástupce dosud nebylo zveřejněno.

( Další informace z TS ČBK )