Roráty 1

Praha - kostel sv.Matěje, 2.prosince 2003

Mše svatá s rorátními zpěvy v kostele sv.Matěje v Dejvicích

Pražský světící biskup Mons. Karel Herbst celebroval v 06.30 hod mši svatou s rorátními zpěvy v kostele sv.Matěje v Praze 6 – Dejvicích. Ve své homili vyzval přítomné k přijetí doby adventní jako velké příležitosti "vyjití", oproštění se ode všeho pozemského, k chápání adventu jako cesty.

Této bohoslužby se tradičně účastnili bohoslovci spolu s místními farníky.