Roráty 3

Praha 6 - kostel sv.Václava, 16.prosince 2003

Mše svatá s rorátními zpěvy v kostele sv.Václava

V kostele sv. Václava v Praze 6 v Dejvicích sloužil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk mši svatou s rorátními zpěvy. Při této bohoslužbě v 06.30 hodin přijali dva bohoslovci připravující se v arcibiskupském semináři za pražskou arcidiecézi - Ing. Michal Kimák a Martin Vlček kandidaturu. Oba jsou ve studenty 3.ročníku KTF a tento krok je vážným rozhodnutím pokračovat na cestě k jáhenství a kněžství.

Při mši svaté též koncelebroval Mons.Jan Machač, který byl dlouholetým pastýřem ve farnosti sv.Matěje, z které je spravován kostel sv.Václava. Během jeho poctivé a obětavé služby z této farnosti vyšlo několik kněží

U kostela sv.Václava je komunita sester Apoštolátu sv.Františka.