Setkání

Praha - Arcibiskupský seminář, 28. - 30.listopadu 2003

Adventní setkání v semináři

Již po několikáté Arcibiskupský seminář v Praze nabídl mladým mužům možnost duchovní obnovy. Součástí programu obnovy, na kterém se z větší části podíleli samotní bohoslovci, byly meditace a setkání ve skupinách, modlitba růžence i adorace. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo 33 mladých mužů. Nejvíce z českobudějovické diecéze 11, z pražské arcidiecéze 10, z plzeňské diecéze 5, z královéhradecké diecéze 3, litoměřické diecéze 2, z ostravsko-opavské diecéze 1 a košické diecéze 1.

Setkání začalo společnou večeří v refektáři semináře. Po informacích o programu celého víkendu bylo možné se zapsat do sobotních skupinek a prohlédnout si seminář. Následovalo setkání s představenými semináře, které vyvrcholilo v krátkém zamyšlení na Písmem svatým v kapli. Den byl zakončen adorací a svátostným požehnáním.

V sobotu po společné modlitbě ranních chval a snídani byla meditace v kapli semináře, kterou vedl spirituál P.Zdenek Wasserbauer. Potom následovaly dopolední skupinky, které zajišťovali bohoslovci: Ikony, Čotky a spitritualita výhodu, Povídání nejen o čaji, Seminář očima „páťáka“, Formy modlitby, Povídání o semináři a Kněžství očima světců. V poledne byla slavena eucharistie, kterou na kytaru doprovázeli bohoslovci. Po dobrém obědě následovaly odpolední skupiny: Praha – Královská cesta, Prohlídka katedrály, Seminář a skauting, Vezeňství a pastorace, Křesťan a medicína a Liturgie. Před večeří byla modlitba růžence. Večer v kapli byly požehnány adventní věnce, následovaly zpívané večerní chvály, úvod do nedělní liturgie a pro zájemce vigilie.

V neděli po rozjímání a ranních chválách bylo setkání účastníků s bohoslovci podle diecézí. Vlastní program vyvrcholil setkáním s pozvaným hostem, kterým tentokrát byl sekretář Apoštolské nunciatury v Praze, Mons. Jude Thaddeus Okolo. K účastníkům promluvil o svém povolání ke kněžství a o církvi ve své rodné Nigérii. Na závěr celého Adventního setkání celebroval Mons. Okolo mši svatou v kapli Arcibiskupského semináře, na jejiž závěru dostal od bohoslovců a účastníků setkání dárek - zpěvník s písničkami, které obsahují slovo "okolo".

Společným slavnostním obědem se zakončilo toto setkání.

Příští - Postní setkání se bude konat 5. – 7.března 2004