Socha Panny Marie

Praha - kostel Matky Boží před Týnem, 3.listopadu 2003

Instalace a požehnání kopie sochy Panny Marie

Právě na dnešní den připadá 85. výročí zničení původního mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Sloup vytvořil v roce 1650 pražský sochař Jan Jiří Bendl (1620-1680) z příkazu císaře Ferdinanda III. na poděkování za záchranu Prahy při švédském obléhání v roce 1648, na konci Třicetileté války. Slavnostní vysvěcení následovalo o dva roky později u příležitosti císařových narozenin. Předlohou byl mariánský sloup z roku 1638 postavený Maxmiliánem Bavorským v Mnichově. Socha je pojata jako Neposkvrněné početí Panny Marie (Immaculata) potírající hlavu ďábla, na soklu stály postavy čtyř andělů.

Sloup byl vandalsky stržen 3.11.1918 zfanatizovaným davem Pražanů, který byl veden anarchistou a bohémem Františkem Sauerem. Torzo sloupu bylo převezeno do Lapidária. Hlava Panny Marie byla objevena v roce 1957 a zakoupena pro Národní muzeum.

Již v roce 1923 byl při tehdejší Lidové straně založen odbor pro rekonstrukci mariánského sloupu. V roce 1991 vznikla Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, která restaurovala dochované torzo a položila nové základní kameny pro sloup na Staroměstském náměstí. Tři roky pracoval akademický sochař Petr Váňa na kopii mariánské sochy. Ta je nyní provizorně umístěna na prostém ocelovém sloupu po jižní straně presbytáře kostela Matky Boží před Týnem při ústí Celetné ulice.

Více informací je možné najít na stránkách Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu.

/ zpracováno dle zprávy TS ČBK /