Sraz TK 98 - Chvojnov

Chvojnov u Pelhřimova, 5. - 7. září 2003

Setkání po pěti letech od nástupu do TK

Důvodem našeho setkání byla skutečnost, že je tomu již pět let, co jsme si sbalili kufry a vydali jsme se pro mnohé z nás do neznámých Litoměřic. Pět let je poměrně dlouhá doba, zvláště pro bohoslovce, a tak jsme pocítili chuť se opět sejít a popovídat si, jak se komu vede a zase se vidět. Setkání proběhlo ve Chvojnově, což je nenápadná víska asi 6km od Pelhřimova směrem na Humpolec.

Náš společný program byl asi takový:
V pátek během odpoledne jsme se začali sjíždět a společně jsme setkání zahájili bohoslužbou s místní farností v 19 hod.
V sobotu ráno jsme putovali na Křemešník, zdejší nedaleké poutní místo Nejsvětější Trojice, kde jsme slavili mši svatou. Následně jsme přistaveným autobusem odcestovali do Pelhřimova, kde byla svatba kamaráda Tomáše D., které jsme se zúčastnili. Po gratulacích a dobrém slavnostním obědě následovala siesta a poté fotbálek. Večer jsme se sešli na adoraci a společné nešpory. I pak byl čas na popovídaní a zavzpomínání si. Dobré jídlo a pití také nechybělo.
V neděli ráno po mši svaté jsme se sbalili, rozloučili a zase rozjeli na své další cesty.

(R.V)