Štěkeň 2003

Štěkeň u Strakonic - zámek (klášter sester Institutu Blahoslavené Panny Marie - Anglické panny), 16. - 23. srpna 2003

Rodinná dovolená

Již po deváté jsme společně vyrazili - moji sourozenci a jejich rodiny - (v poslední době i s tatínkem) na Rodinnou dovolenou. V podstatě je to společně prožitý týden v některém, většinou církevním objektu naší vlasti (Králíky, Nové Hrady, Velehrad, Jiřetín atd.).

Letos jsme se sjeli na zámku ve Štěkni ve strakonickém okresu, ležící na levém břehu zlatonosné a perlorodé řeky Otavy. Zámek je kromě jiného zajímavý tím, že v něm přebýval 8 dní v roce 1905 sám pan císař František Josef I. v rámci císařských manévrů. V roce 1920 zámek získal výměnou za areál na pražské Malé Straně Institut Blahoslavené Panny Marie (IBMV), který se zde věnoval výchově a vzdělávání dívek. Zřídil zde mateřinec, noviciát a dívčí soukromou všeobecnou vzdělávací školu s internátem. Provinční představená sídlí ve Štěkni dosud.

V rámci poznávání místa jsme navštívili na začátku našeho pobytu místnost věnovanou spisovateli Karlu Klostermannovi, který na zámku přebýval. Později jsme vyjeli do okolních měst: Písek, Vodňany, Strakonice. Také jsme navštívili nedaleký zámek Orlík a hrad Zvíkov. Ve středu jsme putovali do nedalekého Lomce u Vodňan, mariánského poutního místa zdejšího kraje. Také jsme zajeli na jeden den na Šumavu a prošli se podél řeky Vydry.

Kromě výjezdů jsme však využívali anglický zámecký park ke sportování: (lesní golf, Petaque, fotbal atd.)

Je to velice krásné a klidné místo, Bohu díky za pěknou dovolenou!


Více o obci najdete na adrese: http://mesta.obce.cz/steken/