Strahov

Praha - Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 8.prosince 2003

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Již podruhé slavili bohoslovci Arcibiskupského semináře Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie na Strahově. Po slavnostní bohoslužbě, při které byl hlavním celebrantem opat Michal Pojezdný OPraem, byli jím všichni bohoslovci pozváni do refektáře kláštera, aby povečeřeli společně s řeholní komunitou. Zasedli společně - na rozdíl od každodenního sdílení učebny na KTF - k bohatě prostřenému stolu. Na závěr pěkného setkání schola bohoslovců poděkovala za zpěvem "Aby nás Pán Bůh miloval".

Deo gratias za toto setkání!