Sv. Anežka

Praha - Hradčany, 13.listopadu 2003

Oslava sv.Anežky v katedrále

V den svátku sv.Anežky České ( 13.listopadu ) slavil kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha pontifikální mši svatou.

Tato světice se narodila v Praze kolem roku 1211, zemřela ve svém klášteře na Františku 2.března 1282 jako smírná oběť za svůj rod a národ.

Za blahoslavenou byla Anežka Přemyslova, panna z řádu sv. Kláry, prohlášena roku 1874 Piem IX.

Svatořečena byla před 14-ti lety, dne 12.listopadu 1989, ve svatopetrské bazilice v Římě. Letos uplynulo 721 let od její smrti.

O životě sv.Anežky České je možné se více dočíst na stránkách týdeníku naše rodina.

Informace TS ČBK o průběhu této oslavy.