Sv.Klement

Hradec Králové, 24.listopadu 2003

Celodiecézní kněžský den

Slavnost sv. Klementa, hlavního patrona diecéze, byla zahájena v 9:30 hod. liturgickým průvodem z Nového Adalbertina do katedrály Svatého Ducha, kde byla sloužena mše za účasti královéhradeckých biskupů a kněží diecéze, kteří se v Hradci Králové shromáždili na celodiecézním kněžském dnu. Na závěr této bohoslužby biskup Dominik předal několik papežských ocenění některým kněžím z diecéze.

Jeho součástí budou kromě bohoslužby a pracovně - informační části, při níž se např. představí nový apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v ČR Mons. Ladislav Hučko, také přednášky Dr. Karla Rechlíka "Otázky moderní sakrální architektury" a P. Jana Balíka "Pastorace mládeže". V rámci slavnosti sv. Klementa sloužil v 18:30 hod. v kapli sv. Klementa (u katedrály Sv. Ducha) biskup Ladislav Hučko východní liturgii. Zpěvem ji doprovodí Cecilská hudební jednota z Ústí nad Orlicí.

Svatoklementská úcta má v Hradci Králové i celé diecézi dlouhou tradici. Do cyrilometodějských dob sahá pověst o založení kaple sv. Klementa v Hradci Králové. Z vděčnosti za záchranu před morovou nákazou v kraji byl r. 1714 sv. Klement prohlášen prvním patronem diecéze a 23. listopad měl být slaven jako zasvěcený svátek, a to po všechny budoucí časy. 10. října 2000 byla památka sv. Klementa v královéhradecké diecézi povýšena na slavnost.

Sv. Klement, patřící mezi tzv. apoštolské otce, vstoupil do dějin církve jako osobnost, jejíž postoj nám poskytuje první důkaz o primátu římského biskupa, jakožto nástupce sv. Petra. Podle tradice se narodil v Římě a ke křesťanství se obrátil na základě přímého působení apoštolů. Setkal se i se sv. Petrem a později se stal jeho třetím nástupcem. Známým se stal jeho dopis do Korintu, řešící situaci po nespravedlivém sesazení tamních církevních představených. V období pronásledování křesťanů byl Klement nucen pracovat v mramorových lomech na Krymu, kde křtil otroky. Za to byl s kotvou na krku hozen do moře. Proto je vzýván jako patron pracovníků v lomech, horníků a jako ochránce proti vodním pohromám. Bývá zobrazován s kotvou.

Podle tradice nalezli ostatky sv. Klementa na Krymu slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj a přes Velkou Moravu je přinesli roku 868 do Říma. Proto nacházíme často na místech působení slovanských věrozvěstů nebo jejich žáků kostely zasvěcené tomuto světci.

/ Zpracováno dle oficiálních internetových stránek diecéze. /