Sv.Lukáš

Praha, 18.října 2003

Svátek sv.Lukáše v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha

O svátku sv.Lukáše, evangelisty, patrona lékařů sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Mons. Jaroslav Škarvada mši svatou, při které byla vystavena lebka sv.Lukáše.

Po bohoslužbě následovala přednáška Th.D. S.S.L. Jaroslava Brože na téma sv. Lukáš, na kterou navazovala přednáška prof. ThDr. Jana Matějky na téma ostatky sv. Lukáše. Obě přednášky se uskutečnily v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.