Sv.Martin

Praha - Dejvice, 11.listopadu 2003

Oslava sv.Martina v Arcibiskupském semináři

O svátku svatého Martina jsme v semináři oslavili jmeniny našeho spirituála Zdenka Wasserbauera, který podle rodinné tradice slaví jmeniny v den svátku svého biřmovacího patrona.

Ráno při mši svaté, při které byl hlavním celebrantem pražský světící biskup Václav Malý, bylo několik mladých kněží z pražské arcidiecéze, kteří se setkávají v semináři čtyřikrát během roku v rámci formačních setkání kněží do 5-ti let po přijetí svěcení.

Oslava našeho spirituála vyvrcholila během obědu v refektáři semináře. Zdenek dostal dárek, na jehož vyhotovení měl také podíl. Před obědem si vybral barvu pro batikování trička, které vložil do předem připraveného hrnce s vařící se vodou.

Po obědě za zpěvu scholy: "Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání..." si oslavenec tričko dotvořil: vylovil z lázně, roztříhal provázek, vyždímal - a dárek byl hotov!