Živý betlém

Litoměřice - Dómské náměstí, 24.prosince 2003

Ztvárnění betlémské události

Stalo se již tradicí, že na Štědrý den na Dómském náměstí je Živý betlém.

Na tomto předvánoční setkání, které zajišťuje pro místní obyvatele Hospic sv.Štěpána, se aktivně účastní mladí farníci.