Karlštejn

Karlštejn, 28.listopadu 2004 - 14.00hod

Uvedení nového kanovníka do Královské kolegiátní kapituly

V předvečer smrti císaře římského a krále českého, Otce vlasti Karla IV. byl uveden do společenství Královské kolegiátní kapituly P. Josef Pecinovský, vikář v Berouně.

Královská kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na Hradě Karlštejně byla založena současně s dostavbou hradu Karlštejna 27.března 1357. Panovník vybudoval pevný hrad jako jakousi pokladnici, která byla střežena many a vedle toho chtěl, aby tyto klenoty měla také ochranu duchovní. Kapitula měla být takovou čestnou stráží.

Od konce 16.století přežívá de facto v osobách karlštějnských děkanů a po 365 letech je obnovena v roce 1951. Původně byla zřízena s tím, že bude 5 členů kapituly, ale počet kanovníků byl maximálně 12, dlouhý čas "tvořil" kapitulu jen její děkan.

V současné době má kapitula tři členy.

Zajímavý odkaz - oslava 25.narozenin spolužáka