prof. Polc

Praha - bazilika sv.Markéty ( Břevnov ), 23.ledna 2004

Rozloučení s Mons. prof. ThDr. Jaroslavem V. Polcem

Jaroslav Václav Polc se narodil 14.9.1929 v Chicagu českým rodičům. Po přestěhování rodiny do Prahy zde absolvoval základní a střední školu; maturoval na Jiráskově gymnáziu v roce 1948. Poté studoval v letech 1948-1950 na St. Procopius College v Lisle, v americkém státě Illinois. Teologická studia absolvoval v Římě v letech 1950-1955 na Papežské lateránské univerzitě, kde získal licenciát teologie. Po vysvěcení na kněze 25.9.1955 v Green Bay v Wisconsinu (USA) působil několik let v duchovní správě v diecézi Green Bay.

V roce 1962 byl promován na doktora teologie na Papežské lateránské univerzitě. V letech 1960-1962 byl současně knihovníkem Papežského pastoračního ústavu na téže univerzitě a tajemníkem nově založeného patristicko-středověkého ústavu "Jan XXIII.". V roce 1963 byl jmenován ředitelem knihovny Lateránské univerzity a byl jím až do roku 1991.

V roce 1964 získal licenciát církevního práva na Ústavu obojího práva Lateránské univerzity a diplom školy paleografie a diplomatiky při Vatikánském tajném archivu.

V letech 1968-1989 řídil náboženskou edici římské Křesťanské akademie, v níž vyšlo 110 svazků, a spolupracoval s Křesťanskou akademií na přípravě odborných sympozií. Zároveň spolupracoval s římskými ústředními církevními úřady a s filatelistickým a numismatickým oddělením Vatikánské pošty při navrhování série známek s českou a ekologickou tématikou.

29.4.1991 byl Jaroslav V. Polc jmenován docentem pro obor církevní historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ( KTF UK ) v Praze a 14.10.1992 profesorem pro obor katolických církevních dějin a patrologie. Od roku 1994 byl rovněž členem odborné komise Českého historického ústavu v Římě. V čele KTF UK stál jako děkan v letech 1997-2002.

( Přejato z TS ČBK )