Benedikt XVI.

Řím - TV, 19.dubna 2005 - 18.00 hod

Zvolení nového papeže - 264. nástupce sv.Petra

19. duben se navždy zapíše do dějin a to nejen do dějin Katolické církve. Dnes byl 265. papežem zvolen německý kardinál, Joseph Ratzinger. Nový papež přijal jméno Benedikt XVI.

Volbu potvrdil v 17.58 bílý dým nad Sixtinskou kaplí ve Vatikánu. O něco později se rozezněly také zvony Baziliky sv. Petra. Rozehnaly i ty poslední pochybnosti shromážděného davu na Náměstí svatého Petra.

V 18.42 z centrálního balkonu Auly Blahoslavenství zazněl hlas kardinála protodiakona Jorge Arturo Mediny Estevese z Chile: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!" Na náměstí zaduněl mohutný jásot.

Benedikt XVI. se pak obrátil k jásajícímu davu první improvizovanou promluvou: “Po velkém papeži Janu Pavlu II. kardinálové vybrali mne, prostého a pokorného dělníka na vinici Páně. Těší mě, že Pán dokáže pracovat a jednat i s nedostatečnými nástroji. Především se ale svěřuji vašim modlitbám. V radosti Krista Zmrtvývstalého, v důvěře v jeho trvalou pomoc, vykročme dále. Pán nám pomůže a Maria, Jeho nejsvětější Matka stojí po našem boku. Děkuji!“ řekl nový Svatý otec a udělil všem přítomným první požehnání Urbi et Orbi (městu i světu).

Životopis nového papeže

/Zdroj:www.radiovaticana.cz/