Bezděz

Bezděz, 4.července 2005

Konečně to vyšlo - po osmi letech cestování kolem...

První historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl 0takar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v Bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čvrtiny 13. století a představuje tudíž jednotný výtvor vyspělé ranné gotiky, jak nám byla přinesena cisterckou stavební hutí z Burgundska přes severní Německo. Stavitelé hradu vytvořili na vrcholu hory pevnost prakticky nedobytnou a přitom umělecky vysoce působivou, hodnou krále ""železného a zlatého"".