Bohosudov

Krupka - Bohosudov, 3.června 2005

Poutní místo pod Krušnými horami

POUTNÍ KOSTEL BOLESTNÉ PANNY MARIE se nachází ve vísce Bohosudov, část Krupky (5km SV od Telic). V roce 1426 na místě kostela původně stávala kaple, postavená na počest Husitům, kteří zde pobyli Křižáky. Barokní háv dostal kostel v letech 1701 – 1708. Kostel obklopují ambity se sedmi barokními kaplemi. Uvnitř kostela se nachází unikátní vyřezávaný oltář od F. Tollingera, jedná se o napodobeninu oltáře v Římě.

Odkazy: Biskupské gymnázium v Bohosudově