Bozkov

5.června 2005

Poutní kostel: Panna Maria - Královna hor

Dominantní stavbou Bozkova je kostel Navštívení Panny Marie. Tento jednolodní, raně barokní kostel se datuje do roku 1693, Původně na tomto místě stával ve 14. století první kostel. V polovině 16. století, za panství Smiřických, byl o 20 m jižněji než nynější, postaven dřevěný, roubený, s průchozí věží na západní straně a dvěma zvony.

V roce 1639 zde byli Švedové, z kostela si udělali kasárny, sochy a stolice spálili a od obce vymohli výpalné. Předtím ještě byla socha Panny Marie odvezena na zámek Hrubý Rohozec a zpět byla slavnostně vrácena r. 1663. Byla a dosud je předmětem úcty věřících. Kostel je z vnějšku střízlivý, zato uvnitř na venkovské poměry bohatě zdobený. Oltáře pocházejí z dílny Josefa Jelínka z Kosmonos z r. 1757. V chrámové lodi byl až do r. 1790 kazetový strop, který byl pak přeměněn na valenou klenbu s rákosovou omítkou na bednění.

Celý strop je ozdoben výjevy invokací z Loretánské litanie, v centrální části presbytáře je namalovaná scéna navštívení Panny Marie, kolem které jsou další výjevy z jejího života, dále jsou zde zobrazeni proroci a evangelisté.

Panská oratoř má vzácný kazetový strop z r. 1693 s rostlinným ornamentem, je v ní malé kostelní muzeum.

Věž kostela je 49 m vysoká, zakončená křížem s kleštěmi a kladivem, (symbol Saletínů) jsou v ní 3 zvony. Jeden z nich pochází z roku 1555 a je na něm reliéf zdejší Madony.