Břevnov 05

Praha - Břevnov, 27.května 2005

Díkůvzdání na konci akademického roku na KTF UK

Slavnostním Te Deum byl zakončen akademický rok 2004/2005 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (KTF UK). Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby, která se uskutečnila v pátek 27.5. od 15.30 hodin v chrámu sv. Markéty v Praze na Břevnově, byl pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, velký kancléř této fakulty. Po mši se akademická obec a přítomní hosté sešli v kapli Vojtěška, kde děkan fakulty a velký kancléř předali čtyřem zasloužilým vyučujícím medaily Arnošta z Pardubic. Dále následovala neformální zahradní slavnost.

/Zdroj: TS ČBK/

Odkaz: Arcibiskupský seminář v Praze

Pro připomínku: Pohřeb bývalého děkana KTF UK Prof. Jaroslava Polce - 23.1.2004