Dětská RA

Pardubice - kostel Zvěstování Panny Marie, 11. prosince 2005

Radostné slavení 3. adventní neděle / foto Jan Z. /

Na naší cestě jsou různé překážky, situace které musíme řešit… Výzva Adventu – připravovat cestu!

a) kámen – hřích – potřeba ODVAHA k odpuštění

b) klacek - neochota – potřeba POMOCI

c) kostky – netrpělivost – potřeba TRPĚLIVOSTI

d) bublina – pýcha, třeba POKORY

Provedení: Odstraňování překážek z cesty k Pánu i druhým… Pozitivní ctnosti v podobě značek : Dej přednost v jízdě ctnostem!!!