Díkůvzdání HK

Hradec Králové, 30. dubna 2005

Arcibiskup Karel Otčenášek oslavil 13.4.2005 85.narozeniny a 30.4.2005 55.výročí přijetí biskupského svěcení.

Program slavnosti:

10:00 Slavnostní zahájení Setkání v katedrále Svatého Ducha, přání mladých biskupům, doprovází VeKa

10:45 pokračuje v katedrále - Medailon životního svědectví arcibiskupa Karla Otčenáška: Víra je náš pevný hrad

12:00 "Aby nás Pán Bůh miloval" - Gratulace a společný přípitek s Jožkou Černým na Velkém náměstí

14:00 slavná bohoslužba v katedrále Svatého Ducha, doprovází Cantores Gradecenses, Severočeský filharmonický sbor a Schola Gregoriana Pragensis

Doprovodný kulturní program:

10:45 koncert Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Kostel Panny Marie - Velké náměstí.

11:45 koncert Jožky Černého s cimbálovou muzikou. Velké náměstí - tribuna