Filipov

Filipov u Rumburku, 13. ledna 2005 - 04.00 hod

Mariánské poutní místo na hranici s Německem

Magdalena Kadeová se narodila 5. června 1835 v chudé rodině ve Filipově v domě č. 63. V 19-ti letech onemocněla několika několika těžkými chorobami a její stav podle úsudku lékařů byl beznadějný. 13. ledna 1844 ve 04.00 hod ráno spatřila náhle ve světnici velké světlo, vzbudila svou přítelkyni Veroniku, která ji ošetřovala a vyzvala ji k modlitbě. Pak uviděla před sebou stojící Pannu Marii a ta ji řekla: „Mé dítě, teď se uzdravíš!“ / "Mein Kind, von jetzt an heilt´s." /

Magdalena bez nejmenších následků nemoci byla ihned zdráva a žila ještě 40 let. Od onoho dne putují poutníci na tato místa. 13.1.1873 je nejprve postavena kaple a 11.10.1885 kostel zasvěcený Panně Marii Pomocnici křesťanů, který v roce 1926 papež Pius XI. povýšil na baziliku.