Horní Police

31.května 2005

Poutní kostel Navštívení Panny Marie

První písemná zmínka o obci je z roku 1273, o kostele je z 23.června 1291. Roku 1426 byl kostel vypálen husity, nový kostel byl vystavěn na začátku 16.století, od roku 1523 je poutním místem. Vznik poutního místa se váže na nalezení sochy Panny Marie na břehu Ploučnice. V místě nálezu nyní stojí mariánský sloup.

Roku 1684 započal František Julius vévoda Sasko-lauenburský se stavbou současného barokního poutního areálu. Po smrti vévody chrám dostavěla roku 1723 Anna Maria Františka velkovévodkyně Toskánska. Stavitelem byl Julius Broggio. 1.července 1723 byla farnost povýšena na arciděkanství. Papež Klement XII. dne 6.července 1736 udělil právo pontifikálií (právo nošení mitry a berly).

Hlavní pouť na svátek Navštívení Panny Marie se neslaví 31.května, ale podle starého liturgického kalendáře 2.července.

V obci nachází také raně barokní zámek.