Hromnice 05

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, konzistoř, 2. února 2005

Setkání v rámci 9. světového dne Bohu zasvěcených osob

Svatý otec v roce 1997 oficiálně vyhlásil 2. únor jako Světový den Bohu zasvěcených osob a tak stvrdil již mnohaletou církevní tradici. Při této příležitosti diecézní biskupové již tradičně po domluvě s Konferencemi vyšších řeholních představených zvou k setkání všechny řeholnice a řeholníky, kteří působí v jejich diecézích. Členky a členové různých řeholních společenství i sekulárních institutů děkují se svými diecézními biskupy při společné bohoslužbě Bohu za dar svého povolání a vzájemně se povzbuzují k věrnosti církvi a horlivosti ve svém poslání.

Na území České republiky působí v současné době zhruba 60 ženských a 30 mužských řeholních řádů a kongregací, které mají celkem tři tisíce členek a členů.

/ Zdroj: www.pastorace.cz /