Inaugurace

Řím - TV, 24.dubna 2005

Uvedení do úřadu nového papeže Benedikta XVI.

V den inaugurace nového papeže u hrobu sv.Petra byla položena pouzdra s Paliem a Rybářským prstenem, která pak byla nesena jáhny spolu s evangeliem v průvodu a položena hlavní oltář.

Na náměstí bylo v době zahájení mše svaté přítomno asi 70 tisíc lidí a více než 200 tisíc na Via Conciliazione a v přilehlých ulicích a náměstích. Chvíli po desáté hodině vyšel průvod 150 kardinálů z basiliky, poslední v procesí šel Benedikt XVI. Měl oblečený stejný zlatem vyšívaný ornát, který měl na sobě Jan Pavel II. při vánoční mši svaté v jubilejním roce 2000. Mezi přítomnými kněžími na prostranství před basilikou je také rodný bratr Římského biskupa, mons. Georg Ratzinger.Evangelium sv. Jana, kde zazněla Kristova slova Petrovi: „Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než tito“ (21,15-19) je čteno nejprve latinsky, a pak řecky. Po evangeliu jáhnové přinesli z oltáře Palium a Rybářský prsten. Kardinál-protodiákon Medina Estévez přečetl slavnostní formuli, která se obrací na Krista, velkého pastýře ovcí, a předal Benediktovi XVI. Palium a kardinál Angelo Sodano mu poté předal Rybářský prsten. Svatý otec se posadil a přišli k němu tři kardinálové, jeden biskup, jeden kněz, jeden jáhen, jeden řeholník a jedna řeholnice, manželé a mladí biřmovanci z různých částí světa a za zpěvu písně Tu est Petrus mu slíbili poslušnost. Po této slavnosti začal Římský velekněz homilii v italštině.

Po přímluvách byly přineseny dary, představující všechny kontinenty. Mše svatá skončila 20 minut před jednou hodinou. Za zpěvu modlitby Regina Coeli Benedikt XVI. nastoupil do otevřeného automobilu, pomalu projížděl svatopetrským náměstím a žehnal jásajícímu zástupu.

Zdroj: Radio Vaticana