Jubileum B

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, 2.července 2005

Oslava 350let od založení litoměřické diecéze

Na nás záleží, jestli dnešní slavnost bude okamžikem, který tvoří dějiny,“ řekl v úvodu své promluvy - v průběhu mše svaté - sídelní biskup litoměřické diecéze Pavel Posád. Podle jeho slov se jedná o jednu z největších událostí v posledních více než 50 letech, protože tří sté výročí před padesáti lety proběhlo bez povšimnutí vzhledem k nastupující totalitě.

„Srovnatelnými událostmi byl pouze pohřeb pana kardinála Štěpána Trochty v roce 1974 - což byla mimořádná manifestace víry - a dvě svěcení biskupů - biskupa Josefa Koukla v srpnu 1989 a mé v únoru 2004,“ upřesnil biskup.

„Podstatou oslav 350 výročí od založení diecéze je existence diecéze jako takové. Cílem těchto oslav je pak tuto realitu vnímat, mít z ní radost, užitek, povzbuzení,“ řekl Posád.

Hostem 350 výročí byl například i Mons. Diego Causero (apoštolský nuncius v ČR - z Prahy), který v závěru mše svaté pozdravil věřící jménem papeže Benedikta XVI. Mons. Dále Mons. Georg Weinhold (pomocný biskup a zástupce Německé biskupské konference - z Drážďan), který doplnil svůj pozdrav slovy: „Máme rozdílné názory, minulost a přítomnost. Máme však společný cíl: vidět Boha takového jaký je. Nedívejme se dozadu na to špatné, ale dívejme se dopředu a začněme znova.“ Zastoupena byla také Slovenská biskupská konference, a to Mons. Stanislavem Stolárikem, pomocným biskupem košickým.

Vedle sídelního biskupa Mons. Pavla Posáda a administrátora diecéze Mons. Dominika Duky se slavnosti účastnil také arcibiskup Jan Graubner a další biskupové z ČR: Vojtěch Cikrle, Karel Herbst, Josef Kajnek, Josef Koukl, Karel Otčenášek, František Radovský a Jiří Paďour. Zastoupená byla také samospráva města Litoměřic (starosta a místostarostové) a přítomný byl i poslanec Českého parlamentu Josef Janeček z Mladé Boleslavi.

Komentář k obětním darům.