Katecheze 05

Litoměřice - Diecézní dům kardinála Trochty, 7.května 2005

Slavení eucharistie a svátosti smíření s dětmi a pro děti

Metodický seminář pro kněze, katechety a ty, kteří se zajímají o práci s dětmi a mládeží. Protože prožíváme Rok Eucharistie, tématem tohoto metodického semináře bylo Slavení eucharistie a svátosti smíření s dětmi a pro děti.

Hlavními přednášející: P. Cyril Havel z Českých Budějovic a Mgr. Jarmila Plačková, vedoucí Centra pro katechezi v Ostravě.

Metodický seminář pořádalo Katechetické centrum v Litoměřicích.