Mariánské Radčice

13. dubna 2005

Tradiční mariánská pouť a Eucharistický den

Toto mariánské poutní místo je nejstarši v severních Čechách. První písemná zmínka o obci pochází z královské listiny datované k r. 1341.Tradice poutního místa stará přes 700 let se obnovila návratem cisterciáků na osecký klášter po roce 1989.

Od roku 1994 se opět konají v poutním kostele pravidelně každý třináctý den v měsíci v 16.00 hod bohoslužby. Před vlastní bohoslužbou jdou poutníci v procesí při zpěvu loretánských litanií ambity, na jejichž stropech jsou jednotlivé invokace litaniích vymalovány.

Od sedmdesátých do devadesátých let se v důsledku rozsáhlé důlní činnosti uvažovalo o likvidaci obce. Po přijetí opatření o útlumu těžby se budoucnost obce jeví mnohem perspektivněji, proto se vedení obce rozhodlo pro výstavbu sedmnácti rodinných domků.