Missa chrismatis LT 05

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, Diecézní dům kardinála Trochty, 22. března 2005

Mše svatá spojená se žehnáním olejů

Tradičnímu kněžskému dni o Svatém týdnu spojeném s Missou chrismatis poprvé předsedal litoměřický biskup Pavel Posád. Po slavné mši svaté, při které byly posvěceny oleje, pokračovalo setkání v Diecézním domě kardinála Trochty společným obědem a následně přednáškou P. ThLic. PhDr. Františka Jindřicha Holečka OM na téma "Kněz a eucharistie".