Nový Dvůr VS

Nový Dvůr, 26. ledna 2005

Věčné sliby v trapistickém klášteře

Já, bratr Maria - Placid Montes Rodriguez, laik, slibuji stabilitu, obrácení mravů a poslušnost podle Řehole svatho Benedikta, před Bohem a všemi svatými, jejichž ostatky jsou zde uctívány, v tomto klášteře Matky Boží v Novém Dvoře, Řádu cisterciáků přísné observance, postaveném ke cti Blahoslavené Marie, Matky Boží, vždy Panny, v přítomnosti ctihodného otce Dom Patrika Oliveho, opata kláštera Matky Boží v Sept-Fons, a ctihodného otce Dom Samuela Laurase, představeného kláštera Matky Boží v Novém Dvoře.

Dnes 26.1.2005, o slavnosti svatých Roberta, Albericha a Štěpána, zakladatelů a opatů kláštera Citeaux.

/ Fotogalerie ze svěcení kostela v Novém Dvoře dne 2.září 2004 /