Sraz rodu 05

Skřivany u Nového Bydžova, Měník, 3.července 2005

Pravidelné setkání rodu Forbelských

Již více něž deset let se pravidelně na začátku prázdnin scházíme (kromě pohřbů) - jak to tehdy bývalo...

Vlastní sraz příbuzných má svůj osvědčený program:

1) Společná mše svatá ve Skřivanech - rodišti mého dědečka Bořivoje Forbelského

2) Návštěva hřbitova a společná modlitba za všechny naše zesnulé (nejen na místním hřbitově)

3) Společný oběd v Mněníku (asi 10 km) - rodiště babičky Marie, roz. Kavkové

4) Tatínkovi sourozenci ( 8 , 2 již jsou u Pána ) informují o svých dětech a jejich rodinách

5) Doplnění změn do adresáře

6) Soutěže pro děti

7) Loučení s přáním s Bohem a naviděnou!

Letos se opět sešlo kolem 100 účastníků setkání.

Přípravu srazu má na starost zkušný bratranec Vojta z Nového Bydžova.

Sraz rodu 2004