Trochta dětská

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, 3. dubna 2005

Díky za papeže Jana Pavla II. i kardinála Štěpána /foto Toník L./

Dětská bohoslužba za Svatého otce byla určitým duchovním mostem se zádušní bohoslužbou slouženou ve stejném čase na náměstí Svatého Petra v Římě. Litoměřičtí farníci si při dětské bohoslužbě připomněli velikost postavy jak papeže Jana Pavla II., tak Štěpána kardinála Trochty. Byla připomenuta skutečnost, že před 31 let - při pohřbu Štěpána kardinála Trochty - byl tehdejší krakowský kardinál Karol Wojtyla přítomný ve zdejší katedrále. Děti přinesly během bohoslužby k obrazům obou velkých postav papírová srdce, aby tak naznačily díky za jejich lásku, kterou oba projevovali nejen k věřícím.

Přesně v poledne se rozezněly zvony na katedrální věži na pět minut, aby tak uctily památku zesnulého papeže Jana Pavla II.