Trochta fotoarchiv

Čechy, Morava, Řím, 1905 - 1974

Dobové fotografie

Narodil se 26. března 1905 ve Francově Lhotě na Valašsku. Studovat začal gymnázium v Kroměříži a dokončil jej v Turíně v Itálii, kde roku 1924 vstoupil do noviciátu saleziánů. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1932 v Turíně. Působil ve Fryštáku u Zlína a později budoval salesiánské dílo v Ostravě a v Praze. Léta 1942-45 prožil v koncentračních táborech.

Biskupské svěcení přijal v Praze 28. září 1947 a intronizován byl 23. listopadu 1947. Dne 16. ledna 1953 byl zatčen a odvezen do Ruzyně. Správu diecéze převzal jeho generální vikář msgre. Eduard Oliva.

Štěpán Trochta byl odsouzen 23. července 1954 v „monstrprocesu“ na 25 let vazby za tzv. velezradu a vyzvědačství. Prošel věznicemi v Litoměřicích, Leopoldově, Ruzyni, Pankráci a ve Valdicích. Po amnestii v r. 1960 pracoval jako pomocný stavební dělník umývač oken, natěrač, zametač aj. Po létech ústraní se opět ujímá roku 1968 pastoračního působení ve své diecézi. Jako první z litoměřických biskupů se stal kardinálem „in pectore“ (tzn. bez veřejného vyhlášení) 28. dubna 1969.

Zemřel 6. dubna 1974 a 16. dubna byl pohřben do biskupské hrobky v Litoměřicích. Pohřební obřad byl neveřejný, ale i tak se ho zúčastnilo mnoho našich občanů i zahraničních hostí, mezi nimi i tři kardinálové: Fr. Kőnig z Vídně, Alfred Bengsch z Berlína a Karol Wojtyla z Krakova (nynější papež Jan Pavel II.).

Kardinálu Trochtovi byla v katedrále zasazena deska s nápisem: „Na křížové cestě statečně předcházel svěřený lid.“ Své biskupské heslo „Činnost, oběť, láska“ svým životem zcela naplnil.

/ Fotografie jsou z části ze samizdatového alba, které uspořádal v roce 1974 pan Daniel Havránek (autor fota číslo: 13, 14, 17, 42, 46, 55, 57 a 59) a pan Jiří Hečl /+1983/ (autor fota číslo: 15, 16, 18, 19, 27, 29, 60, 79 a 90). Dále jsou uvedeny fotky z archivu pana Evžena Policera - Česká Lípa, sestavil Jan Policer, konečný výběr af /