Trochta katedrála

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, rezidence, 2. dubna 2005

Díkůvzdání za kardinála Štěpána v jeho katedrále

Slavnostní bohoslužbě, která začala dnes v 10:30 v katedrále sv. Štěpána předsedal kardinál Miloslav Vlk. Koncelebrovali také vídeňský světící biskup Ludwig Schwarz, SDB, pražský světící biskup Karel Herbst, SDB, litoměřický emeritní biskup Josef Koukl a současný litoměřický biskup Pavel Posád. Přítomno bylo také na třicet kněží.

Pan kardinál ve svém úvodním slově řekl: „Dnes nelze nemyslet na papeže Jana Pavla II., který odchází do ráje. Chci připomenout, že před 31 let, při pohřbu Štěpána kardinála Trochty, byl tehdejší krakowský kardinál Karol Wojtyla přítomný. Nesměl koncelebrovat, ale byl přítomný mezi kněžími a modlil se. Při samotném pohřbu, i přes zákaz komunistů, kardinál Wojtyla nad hrobem promluvil a nazval kardinála Štěpána Trochtu mučedníkem.“

Biskupové a představitelé salesiánské kongregace, společně se zástupci města a neteřemi kardinála Štěpána Trochty, položili po mši svaté na místním hřbitově vázané kytice na kardinálův hrob.

Všichni přítomní byly biskupem Pavlem pozváni na teplý oběd v prostorách nádvoří biskupské rezidence. Následoval krátký novinářský briefing, po kterém se v 13:15 začala v sále biskupské rezidence odpolední akademie, kde se vzpomínky pamětníků kardinála Štěpána Trochty prolínaly s hudbou a zpěvem souboru Musica Puella. Vídeňský světící biskup Ludwig Schwarz, SDB, zavzpomínal na setkání s kardinálem Trochtou na salesiánském generalátu, připomněl jeho styl práce s mládeží, a upozornil na kardinálovu pracovitost, lásku pastýře a mluvil o něm jako o člověku modlitby.

V závěru slavnosti měli účastníci možnost prohlédnout si jinak uzavřené prostory biskupství, kapli sv. Vavřince a shlédnout fotografie Štěpána kardinála Trochty promítané na plátně - v doprovodu dobové audionahrávky s jeho kázáním.