Trochta Praha

Praha - Kobylisy, 29. března 2005

Oslava zakladatele saleziánského díla v Praze

Salesiánská rodina v České republice si letos připomíná sté výročí narození jedné z nejvýraznějších postav salesiánské historie u nás, Štěpána kardinála Trochty.

(26.března 1905 - 6.dubna 1974)

PROGRAM OSLAV:

V úterý 29. března bude v Praze-Kobylisích v 18.30 hod. sloužena slavnostní mše svatá, po ní zavzpomínají pamětníci na působení Štěpána Trochty v Praze a poté proběhne krátký koncert.

Ve středu 30. března se ve Fryštáku sejdou Bývalí žáci dona Boska, aby při společné bohoslužbě někdejších vychovatelů vytvořili společně po letech rodinné salesiánské prostředí a večerními besedami v ústavě si připomněli své začátky.

Ve čtvrtek 31. března poděkují ve Fryštáku Bývalí žáci spolu s dalšími členy salesiánské rodiny bohoslužbou spolu s biskupem-salesiánem Karlem Herbstem za to, že mohli část svého života prožít pod pláštěm Dona Boska a Panny Marie Pomocnice křesťanů.

V pátek 1. dubna proběhne v katedrále sv. Štěpána "Koncert k poctě kardinála Štěpána."

V sobotu 2. dubna bude v Litoměřicích, kde Štěpán Trochta jako biskup působil, sloužena v 10.30 v katedrále mše svatá.

V neděli 3. dubna bude ve Francově Lhotě, Trochtově rodišti, celebrována pontifikální mše olomouckým arcibiskpem Janem Graubnerem. Účast na vzpomínkových akcích přislíbili vídeňský světící biskup Ludwig Schwarz, SDB a emeritní misijní prokurátor z Bonnu P. Karl Oerder, SDB, kteří se se Štěpánem Trochtou osobně znali.

Všichni jste srdečně zváni!