Vikariátní pouť 1

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, Diecézní dům kardinála Trochty, 9. dubna 2005

Vikariát: Liberec, Litoměřice a Turnov

V rámci oslav 350. výročí založení litoměřické diecéze jsou naplánovány 3 vikariátní poutě.

PROGRAM POUTÍ:

10.30 hod. mše svatá v katedrále sv. Štěpána

12.00 hod. oběd v DDKT

13.30 hod. setkání s biskupem, představení vikariátů, zkušenosti a svědectví, program pro děti (DKC) program pro mládež (DCM)

15.00 hod. společné zakončení, adorace

1. poutě se zúčastnilo asi 450 věřících a 30 kněží, bohoslužbu i odpolední program doprovázel sbor i schola z Liberce.