Vikariátní pouť 2

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, Diecézní dům kardinála Trochty, 23. dubna 2005

Setkání vikariátů: Česká Lípa, Děčín, Mladá Boleslav

V rámci oslav 350. výročí založení litoměřické diecéze jsou naplánovány 3 vikariátní poutě.

PROGRAM POUTÍ:

10.30 hod. mše svatá v katedrále sv. Štěpána

12.00 hod. oběd v DDKT

13.45 hod Prezentace - foto z života Štěpána kardinála Trochty

14.00 setkání s biskupem, představení vikariátů, zkušenosti a svědectví, program pro děti (DKC) program pro mládež (DCM)

15.30 hod. společné zakončení, adorace

2. poutě se zúčastnilo asi opět 450 věřících a 30 kněží.