Vikariátní pouť 3

Litoměřice - katedrála sv.Štěpána, Diecézní dům kardinála Trochty, 14.května 2005

Setkání vikariátů: Krušnohorský,Lounský,Teplický a Ústecký

O svátku svatého Matěje dopoledne v 10.30 hod se uskutečnila v katedrále sv.Štěpána v Litoměřicích již 3.vikariátní pouť v rámci 350.výročí založení litoměřické diecéze. Mši svatou v katedrále sloužil litoměřický biskup Pavel Posád spolu s kněžími ze čtyř vikariátů. Jednalo se o vikariáty v západní části diecéze: krušnohorský (Chomutov), lounský (Louny), teplický (Teplice) a ústecký (Ústí nad Labem). Dopolední bohoslužbu doprovázely sbory z Mostu a Loun, odpolední program schola z Trmic.

Po obědě, který byl pro všechny zajištěn v Diecézním domě kardinála Trochty /DDKT/, následoval program opět v katedrále.

V katedrále odpolední program začal slovem diecézního biskupa, následně odpovídal na dotazy přítomných věřících. Potom následovala čtyři svědectví věřících o životě v jejich farnostech. Na závěr celé pouti byla adorace a požehnání.