Zdislava pásmo

Litoměřice - kostel sv.Jakuba , 29.května 2005

Hudebně-literární pásmo o sv.Zdislavě

V pásmu s názvem:"Sv.Zdislava - člověk, žena, světice" /v rámci oslav 350. výročí založení diecéze a u příležitosti 10. výročí svatořečení sv. Zdislavy/ zazněly zajímavé dobové texty, poezie inspirovaná sv. Zdislavou nebo popis zázračného uzdravení, které bylo jedním z důvodů její kanonizace. Mluvené slovo doplňovala středověká hudba zpívaná a hraná na historické hudební nástroje. Projekt připravil vokálně–instrumentální soubor SoliDeo spolu s herečkou Milenou Steinmasslovou.