Zvony

Litoměřice - věž katedrály sv. Štěpána, 5. ledna 2005

Uctění památky obětí tsunami

Jako projev smutku a soustrasti s oběťmi živelné katastrofy v jihovýchodní Asii se ve středu 5.ledna 2005 ve 12.00 hodin rozezněly v celé České republice sirény a zvony. Výzvou k pětiminutovému zvonění kostelních zvonů se k aktivitě vlády připojují čeští a moravští biskupové.

Historie věže katedrály:

Barokní katedrála, ani předchozí gotický chrám neměly původně věž. Ta byla vystavěna až v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem na místě původní nízké barokní zvonice.