Zvony 01

Pardubice , 29. července 2008

Nové zvony v kostele sv. Bartoloměje / odlévání zvonu Arnošt /

V rámci poutní slavnosti sv. Bartoloměje v neděli 24. srpna v 09.00 hod. požehná apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero dva nové zvony pro arciděkanský kostel sv. Bartoloměje.

Následovat bude slavnostní bohoslužba a krátký koncert, v jehož závěru zazní nové zvony.

NOVÉ ZVONY:

1. Vilém z Pernštejna, zakladatel města, * kmotr zvonu: Vilém hrabě Teobald Czernín * váha 620 kg * průměr 104 cm * výška 100 cm * ladění: gis 1.

2. Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský * kmotr zvonu: arcibiskup Karel Otčenášek * váha 340 kg * průměr 88 cm * výška 90 cm * ladění: h 1.

ODKAZY:

* Historie zvonařství

* Zvonařská dílna

* Pardubický deník