Podskála *09

Podskála / 2008 /, 4. května 2009

Májová mše svatá / PAN /

Hlávní téma: ŽIVOT MODLITBY

1. května v 18.00 mše sv. - zahájení

4. května v 18.00 téma: Modlitba Páně * P. Vladislav Brokeš, děkan v Ústí nad Orlicí

11. května v 18.00 téma: Modlitba s Marií * mons. Tomáš Holub, generální vikář

18. května v 18.00 téma: Rozjímání * P. Ladislav Hojný, děkan v Hlinsku

25. května v 18.00 téma: Zpytování svědomí * mons. Josef Socha, generální vikář