Podskála *14

Podskála - Chrast , 19. května 2014

Mariánské setkání

01 Info
01 Info
02 Cestou
02 Cestou
03 Podskála
03 Podskála
04 V osadě
04 V osadě
05 Info
05 Info
06 Kostel
06 Kostel
07 Průčelí
07 Průčelí
08 Věže
08 Věže
09 Kostel
09 Kostel
10 Parkoviště u kostela
10 Parkoviště u kostela
11 Skála
11 Skála
12 Celkový pohled
12 Celkový pohled
13 Oltář
13 Oltář
14 Poutníci
14 Poutníci
15 Před přivítáním novokněze
15 Před přivítáním novokněze
16 Novokněžské požehnání
16 Novokněžské požehnání
17 Před kostelem
17 Před kostelem
18 Spolubratři
18 Spolubratři
19 Cestou
19 Cestou
20 Kostel v Podlažicích
20 Kostel v Podlažicích