Rozloučení PJK

Jičín, 1. února 2014

Rozloučení s Jendou - kamarádem, rodákem a spolubratrem... (většina foto bratr Jan)

01 Kněz Jan
01 Kněz Jan
02 Parte
02 Parte
03 Kostel sv. Jakuba
03 Kostel sv. Jakuba
04 Rakev
04 Rakev
05 Fotka
05 Fotka
06 Detail
06 Detail
07 Průvod
07 Průvod
08 Celkový pohled
08 Celkový pohled
09 Před začátkem bohoslužby
09 Před začátkem bohoslužby
10 Přivítání
10 Přivítání
11 Evangelium
11 Evangelium
12 Během kázání
12 Během kázání
13 Přímluvy
13 Přímluvy
14 U oltáře
14 U oltáře
15 Přiblížení života kněze Jana
15 Přiblížení života kněze Jana
16 Celkový pohled
16 Celkový pohled
17 Loučení s kamarádem
17 Loučení s kamarádem
18 Rozloučení u rakve
18 Rozloučení u rakve
19 Detail
19 Detail
20 Pokropení rakve
20 Pokropení rakve
21 Celkový pohled
21 Celkový pohled
22 Před kostelem
22 Před kostelem
23 Opat Jáchym
23 Opat Jáchym
24 Loučení...
24 Loučení...
25 Hrob
25 Hrob
26 U rakve
26 U rakve
27 Modlitba
27 Modlitba
28 Sourozenci
28 Sourozenci
29 Modlitba
29 Modlitba
30 Modlitba
30 Modlitba
31 Spouštění rakve
31 Spouštění rakve
32 Já jsem vzkříšení a život...
32 Já jsem vzkříšení a život...