Želiv *16

Želiv, 12. května 2016

Výjezdní setkání duchovních pardubického vikariátu

01 Portál kostela
01 Portál kostela
02 Svatá brána
02 Svatá brána
03 Interiér kostela
03 Interiér kostela
04 Interiér
04 Interiér
05 Rajská zahrada
05 Rajská zahrada
06 Chodba
06 Chodba
07 Přivítání opatem
07 Přivítání opatem
08 Společně
08 Společně
09 Společně
09 Společně
10 Opat Jáchym a jeho zástupce
10 Opat Jáchym a jeho zástupce
11 Naslouchání
11 Naslouchání
12 Svědectví Petra
12 Svědectví Petra
13 Cestou ke Svaté bráně
13 Cestou ke Svaté bráně
14 Svatá brána
14 Svatá brána
15 Informace
15 Informace
16 Modlitba
16 Modlitba
17 Průchod branou
17 Průchod branou
18 Pohled k varhanům
18 Pohled k varhanům
19 Společná modlitba
19 Společná modlitba
20 Litanie
20 Litanie
21 Hlavní oltář
21 Hlavní oltář
22 Cestou na oběd
22 Cestou na oběd
23 Během oběda
23 Během oběda
24 Rozhovor
24 Rozhovor
25 Opat Jáchym
25 Opat Jáchym
26 U obrazu kláštera
26 U obrazu kláštera
27 Naslouchání
27 Naslouchání
28 Cestou do pivovaru
28 Cestou do pivovaru
29 Rozhovor
29 Rozhovor
30 V klášterním pivovaře
30 V klášterním pivovaře
31 Info o záměru
31 Info o záměru
32 Vzorek
32 Vzorek
33 V nové restauraci
33 V nové restauraci
34 Pozornost...
34 Pozornost...
35 Prohlídka kláštera
35 Prohlídka kláštera
36 Malba na stropě
36 Malba na stropě
37 Jáhnové
37 Jáhnové
38 U panelů
38 U panelů
39 Historie řádu
39 Historie řádu
40 Detail
40 Detail
41 Opati v Želivě
41 Opati v Želivě
42 Detail
42 Detail
43 Kláštery založené z Želiva
43 Kláštery založené z Želiva
44 Mapa
44 Mapa
45 U sochy Karla IV.
45 U sochy Karla IV.
46 Socha panovníka
46 Socha panovníka
47 Detail
47 Detail
48 Jídelna kláštera
48 Jídelna kláštera
49 Duchovní slovo
49 Duchovní slovo
50 Detail
50 Detail
51 Vtip na závěr
51 Vtip na závěr
52 Loučení
52 Loučení